De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Pridobivanje projektnih sredstev

Evropski in drugi lokalni razpisi
- pridobivanje informacij glede objavljenih razpisov
- svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev
- priprava vsebinske in finančne konstrukcije projekta
- izdelava projektne dokumentacije za razpise
Vodenje evropskih in drugih projektov
- operativno vodenje pridobljenih evropskih projektov
- usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta
- priprava projektnih poročil in poročanje
- črpanje in poraba odobrenih sredstev
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si