De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Podjetniško svetovanje

Davčno svetovanje
- na področju davčnih predpisov
- pri davku na dodano vrednost
- pri davku iz dohodka pravnih oseb
Poslovni načrt
- ideja in uresničitev projekta
- strateški in operativni načrt
- investicijsko in finančno pokritje
Finančne storitve
- analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov
- priprava in vodenje finančne reorganizacije družb
- priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju
Pravne storitve
- pomoč pri ustanavljanju novih družb
- vodenje in priprava knjige sklepov družb
- svetovanje na področju delovnega prava
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si