De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Kadrovske storitve

Kadrovske storitve
- prijava in odjava zaposlenih - ZZZS, ZPIZ
- evidenca in vodenje kadrovskih map zaposlenih
- priprava navodil za delovna mesta in zaposlene
- izposoja zaposlenih in nadomeščanje v režiji
Pravne storitve
- priprava pogodb in aneksov o zaposlitvi
- popis opravil in odgovornosti delovnih mest
- priprava sklepov o prenehanju delovnega razmerja
- priprava podjemnih in poslovodnih pogodb
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si