De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Izdelava pravilnikov

Računovodski pravilniki
- o računovodenju družbe
- o blagajniškem poslovanju
- o popisih sredstev in obveznosti
Kadrovski pravilniki
- o sistematizaciji in organizaciji družb
- o plačah in drugih osebnih prejemkih
- o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Splošni pravilniki
- o varovanju osebnih podatkov
- o zagotavljanju varstva pri delu
- o uporabi službenih vozil
Priprava pogodb
- o sodelovanju in razmerjih
- za cesije - odstopi, odkupi
- o dogovorih in sporazumih
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si