De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Finančne storitve

Plačilni promet
- elektronski plačilni promet
- e-kompenzacije in večstranski poboti
- zapiranje in odkup terjatev
Denarno načrtovanje
- evidenca preskrbe sredstev
- evidenca porabe sredstev
- načrtovanje denarnega toka
Izterjava dolgov
- bonitetna ocena poslovanja kupcev
- vodenje postopkov izterjave dolgov
- priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbah
Kreditno poslovanje
- priprava vlog in podatkov za kredite in leasing
- priprava finančnih pregledov in poročil za banke
- vodenje prejetih in danih kreditov ter obračun obresti
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si