De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Zaposleni

Aleksandra Polajžer
oec. računovodja, direktorica

25 let delovnih izkušenj

Področje: računovodstvo in vodenje poslovanja, davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje, izdelava finančnih in poslovnih poročil ter zaključnih računov.

Mira Hvauc
mag. poslo. ved., prokurist

41 let delovnih izkušenj

Področje: računovodstvo in upravljalno vodenje, davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje, reorganizacija, saniranje in krizno vodenje.

Mateja Šošter
uni. dipl. oec

15 let delovnih izkušenj

Področje: računovodstvo in obračun plač in prejemkov, davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje, izdelava finančnih in poslovnih poročil ter zaključnih računov.

Natalija Arbeiter
gim. teh.

8 let delovnih izkušenj

Področje: priprava in vodenje obdelave podatkov, poslovno sekretarstvo in vodenje operative. Informacijska podpora marketinga in trženja.

Svetovalci

Srečko Hvauc
dipl. ekonPodročje:podjetniško, ekonomsko in kadrovsko svetovanje, projektno delo, izobraževanje in usposabljanje, poznavanje javne uprave in koncesijske zakonodaje.

Klavdija Mikložič
dipl. ekon.Področje: preizkušena računovodkinja, davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.

Urška Pintarič
uni. dipl. pravnikPodročje: odvetnica: pravno svetovanje za pravne in fizične osebe.

Boštjan Hvauc
gim. teh.Področje: računalniška in programska pomoč v pisarni, oblikovanje, izdelava in vzdrževanje internetne strani.

 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si